Bijbelse spreekwoorden voor managers (250+ )

12,50

Bijbelse spreekwoorden zoals Iemands oogappel zijn, de blinde die de blinde volgt, het bijltje kwijt zijn, na ons de zondvloed, een wolf in schaapskleren, etc.. Dit zijn slechts enkele Bijbelse uitdrukkingen die nog steeds in ons dagelijks management leven worden gebruikt. In dit boekje worden meer dan tweehonderdvijftig Bijbelse gezegden en uitdrukkingen voor hedendaagse managers weer tot leven gebracht.

Description

Bijbelse spreekwoorden

Bijbelse spreekwoorden zoals Iemands oogappel zijn, de blinde die de blinde volgt, het bijltje kwijt zijn, na ons de zondvloed, een wolf in schaapskleren, muggenziften etc.. Dit zijn slechts enkele Bijbelse spreekwoorden die nog steeds in ons dagelijks management leven worden gebruikt. De bijbel is een verzameling van meer dan vijftig afzonderlijke boeken en verhalen waarvan de meeste meer dan tweeduizend jaar oud zijn. De boeken zijn geschreven in een periode van 1600 jaar. Ze bevatten veel levenswijsheden die heden ten dage nog steeds gelden, want technologieën en samenlevingen mogen dan zijn veranderd, de gangbare managementvraagstukken die daarbij horen, zijn dat niet.

Inhoud

In dit boekje worden meer dan tweehonderdvijftig Bijbelse spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen voor hedendaagse managers weer tot leven gebracht. Veel uitdrukkingen zijn nog verrassend actueel en wellicht niet zo bekend als oorspronkelijk Bijbels. Doe er uw voordeel mee, of om met een spreuk te eindigen: beproef alle dingen en behoud het goede.

De Bijbelse wijsheden en de bijbehorende verzen zijn verwoord in de volgende hoofdstukken.

–          God en leiderschap

–          Tien geboden en strategie

–          Missionarissenwerk en commercie

–          Jezus en management

–          Apostelen en personeel

–          Gelovige en medewerker

–          Collecte en financiën

Kracht van spreekwoorden

Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen geven kleur aan een samenleving. Door een spreekwoord, gezegde of uitdrukking (quote) te gebruiken weten anderen direct wat er bedoeld wordt – zonder dat deze situatie dan met veel woorden hoeft te worden omschreven. Mensen die minder bekend zijn met de betreffende taal missen deze context en daarmee een deel van de conversatie. Ook zit er veelal de nodige humor in dat weer bijdraagt aan de kwaliteit van het gesprek. Kenmerkend voor een spreekwoord is de onveranderlijkheid van de formulering en de woordkeus. En een gezegde is een vaste verbinding van woorden met een figuurlijke betekenis, die geen werkwoord bevat en dus op zichzelf nooit een zin vormt.

Zie voor meer algemene informatie over spreekwoorden, het spreekwoordenboek van de Dikke Van Dale. Of kijk voor specifieke uitgelichte spreekwoorden bij Onze Taal. Bij deze spreekwoorden wordt specifiek stilgestaan bij de herkomst van deze spreekwoorden (de etymologie).

Terug naar homepagina, klik hier.