Frankie’s visie op het verkopen van je bedrijf

34,50

Het verkopen van je bedrijf is over het algemeen iets dat je eenmalig doet. Je hebt dus in principe maar één kans om het goed te doen. Dit boek geeft inzicht in welke stappen er dienen te worden genomen gedurende een verkooptraject van je bedrijf en wat bij ieder van die stappen moet gebeuren.

Description

Het verkopen van je bedrijf is over het algemeen iets dat je eenmalig doet. Je hebt dus in principe maar één kans om het goed te doen. Dat vereist dat je je goed voorbereidt op het verkoopproces dat komen gaat en het verkoopspel naar je beste vermogen speelt. Dit boek helpt je bij:  beter voorbereid te zijn; inzicht te krijgen in welke fasen worden onderscheiden in een verkoopproces; beter begrijpen hoe adviseurs de waarde van je bedrijf bepalen; weten welke soorten contracten er gedurende het verkoopproces worden overeengekomen; je eigen rol in het verkoopspel weten; inclusief praktijktips en – voorbeelden.
  • Voorbereiding

Te beginnen met het selecteren van degene met wie je het verkoopproces wilt opstarten om vervolgens goed samen te werken om zodoende het beste resultaat te realiseren. Niet alleen een resultaat qua waarde voor je aandelen, maar ook qua geld direct in de hand en het beperken van de garantierisico’s.

  • Benaderen
Bij deze fase gaat het over het benaderen van kandidaat kopers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als wie ga je benaderen? Wat voor informatie verstrek je reeds. Hoe werkt de samenwerking met je adviseur in deze fase. En hoe ga je te werk als een concurrent de ideale kandidaat koper is.
  • Onderhandelen
Bij deze fase gaat het over het onderhandelingspel met één of meerdere partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als welke onderhandelingstechnieken worden ingezet? Wat is nu het beste bod? Hoe kom ik tot afspraken?
  • Boekenonderzoek
Bij deze fase gaat het over het feit dat de kandidaat koper jouw bedrijf mag onderzoeken/doorlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als wat laat ik zien dan wel moet ik laten zien. Hoe werken finale onderhandelingen? En wie van het “eigen” bedrijf informeer je?
  • Het leven na verkoop
Bij deze fase gaat het over de periode na de verkoop. enk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als hoe zorg ik ervoor dat de achtergestelde lening wordt terugbetaald? En hoe ga ik om met claims.
Zie voor meer algemene informatie over fusies en overnames op de site van de Nederlandse vereniging van  M&A professionals. Terug naar homepage, klik hier.