Werkgeluk! Wat is je gekleurde streepjescode? Op safari met je 7 unieke kleurencode.

19,95

Werkgeluk! Het boek is een gids om te ontdekken hoe je onderhuids in je (werk)vel zit. Wat drijft je, wat motiveert je om iets te doen of wat houd je juist tegen. Of andersom beredeneert, welk werk past je het beste en het geeft je inzicht in jezelf in relatie tot collega’s, je manager en jezelf als manager. Een online test maakt hiervan integraal deel uit op www.jobsatisfactionfinder.com

Description

Werkgeluk! Het boek is een gids om te ontdekken hoe je onderhuids in je (werk)vel zit. Wat drijft je, wat motiveert je om iets te doen of wat houd je juist tegen: tezamen je gekleurde streepjescode.

Werkgeluk – ken jezelf!

De term ‘Ken jezelf’ staat opgetekend in een kamer van de tempel van Apollo in Delphi. Hetzelfde Delphi dat be- kend is van het beroemde ‘Orakel van Delphi’ en op ruim 120 kilometer buiten Athene ligt. Dit orakel staat bekend als de locatie waar mensen naar toe gingen om goede raad te vragen. Ook Plato (428-348 v. Chr.) vermeldt de inscriptie in Delphi als het er over gaat dat, ‘om te genezen het niet al- leen gaat om het fysieke, maar ook om de geest’.

Theorie

De gekleurde streepjescode is gebaseerd op de theorie van Prof. dr. Clare. W. Graves. Zijn theorie gaat over “Emergent Cyclic Levels of Existence Theory”, ofwel bewustzijnsontwikkeling. Deze theorie is door dr. Beck en Cowan vertaald naar een handzamer invulling voor de dagelijkse praktijk en wel onder de naam spiral dynamics.

Inhoud

In 7 hoofdstukken komen de volgende onderwerpen naar voren: waarom is het weten van je eigen gekleurde streepjescode belangrijk (1), waar staan de zeven kleuren voor (2), wat wordt gemeten en hoe het resultaat te lezen (3), je streepjescode en je werk (4), je streepjescode en je manager (5), je streepjescode en je collega’s (6), en jij als manager en hoe om te gaan met andere streepjescodes (7). In het boek is eveneens een unieke code opgenomen die recht geeft op de bijbehorende onlinetest.

Zie ook www.jobsatisfactionfinder.com

Auteur

Na een internationale carrière in diverse commerciële managementposities is Henny Pauwels (1956) nu bijna 15 jaar bezig met de theorie die wordt gebezigd in dit boek. Eerst alleen gericht op organisatie- en teamontwikkeling maar de laatste jaren steeds meer op het individu zowel vanuit werving & selectie als vanuit persoonlijke coaching. Past iemand bij het werk of past het werk bij iemand.

Terug naar homepagina, klik hier.