Retour

Stuur op eigen kosten uw bestelling retour naar de klantenservice

U kunt de overeenkomst op twee verschillende manieren ontbinden (zoals hieronder beschreven).

a) Stuur het onbeschadigde artikel en het ingevulde retourformulier binnen 14 dagen na ontvangst in de, indien redelijkerwijs mogelijk, originele verpakking, naar het retouradres: Seevanck Publishers, Kerckeboslaan 12, 3454 NR De Meern. Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

b) Door gebruik te maken van een herroepingsformulier en dit naar ons te mailen of te versturen. Wij geven u een bedenktijd van 14 dagen. Wij storten het volledige aankoopbedrag terug op uw rekening inclusief (eventuele) verzend- en betaalkosten van de zending. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Meer informatie over herroepingsrecht vindt u hieronder. Bewaar uw bewijs van retourverzending goed, mocht het pakketje kwijt zijn dan kunnen wij naar deze Track & Trace-code vragen. Seevanck Publishers is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketjes.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende artikelen

– ebooks en luisterboeken: een download van een ebook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat de download is gestart. Door op “afrekenen” te klikken stemt u namelijk in met directe levering en ziet u af van het herroepingsrecht. U wordt in het bestelproces hier ook op gewezen.

– Gepersonificeerde boeken: een boek wat op aangeven van de consument is samengesteld.

Wat is herroepingsrecht?

Seevanck Publishers hanteert een zichttermijn van veertien dagen (voor thuisbezorgbestellingen), ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. U kunt het artikel o.v.v. van uw naam, telefoonnummer en ordernummer naar ons postbusnummer retourneren. U kunt het artikel retourneren/verzenden naar: Seevanck Publishers, Kerckeboslaan 12, 3454 NR, De Meern.

Na ontbinding van de overeenkomst (moment van annuleren, terugzenden bestelling) wordt het aankoopbedrag inclusief eventuele betaal- of verzendkosten door Seevanck Publishers terugbetaald aan de koper binnen 14 dagen. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Een terugboeking verzorgen wij binnen 2 tot 7 werkdagen. Uitgezonderd machtigingsbetalingen i.v.m. stornerings termijn 8-14 werkdagen. Het aankoopbedrag zal Seevanck Publishers binnen 14 dagen na ontbinding aan de koper terugbetalen.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Instructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”; of voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Seevanck Publishers,  via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail (info@seevanck.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”

Service en retournering beschadigde of onjuiste artikelen

Seevanck Publishers raadt aan de bestelling via thuisbezorgen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Is een artikel beschadigd bij ontvangst? Meld dit dan zo snel mogelijk.